Je werkstuk ruwen in SprutCAM met de roughing waterline


Je werkstuk ruwen in SprutCAM met de roughing waterline

De strategie Roughing Waterline verwijdert alle overtollig materiaal van het werkstuk. Het materiaal wordt laag voor laag weggehaald met horizontale bewegingen van het gereedschap.

Deze strategie wordt gebruikt voor het voorbewerken van modellen met een complexe vorm. SprutCAM maakt enkel trajecten aan waar er materiaal moet worden afgefreesd.

Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat de het ruw werkstuk correct wordt ingesteld.

Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden:
Het ruw materiaal kan worden toegewezen als een kubus, cilinder of een prismatische vorm, als restmateriaal na bewerking door eerdere bewerkingen, of als een geometrisch model in vrije vorm.

ruw materiaal sprutcam

Het is ook mogelijk om slechts een deel van het model te bewerken of niet te bewerken. Dit kan door bepaalde oppervlaktes of lijnen te selecteren.

deel van werkstuk bewerken sprutcam

De stapgrootte van de roughing waterline (of diepte van de laag die wordt verwijderd) kan vast zijn of berekend worden aan de hand van de gedefinieerde hoogte van de scallop. Afhankelijk van de gekozen strategie kan het materiaal voor elke laag worden verwijderd met spiraalvormige bewegingen, naar het midden toe of van het centrum af, alsook met parallelle bewegingen.

strategie sprutcam

De overgang naar de volgende bewerkingsdiepte kan je bereiken door gebruik te maken van een van de insteekmethodes (axiaal, spiraal, zigzag). Er kunnen verschillende insteekmethodes in een bepaalde volgorde gekozen worden. SprutCAM probeert altijd de eerst gekozen methode te nemen, maar als dit niet mogelijk is (omwille van de geometrie van het werkstuk), neemt hij de volgende.

inzetten sprutcam

Heb je nog vragen? Contacteer ons op support@sprutcam.be.

.